Kõigi maastikumängude korral saame omavahel tuttavaks, teeme lühikese orienteerumiskaardi õpetuse, mille käigus selgitame, kuidas tähistatakse kaardil erinevaid objekte ja maastiku tüüpe ning kuidas määrata kompassiga suunda. Mängude raskusaste varieerub vastavalt osalejate vanusele. Mängude kestvus on 45-60 minutit. 

Võistlusliku maastikumängu korral jagame peale orienteerumise algõpetust mängus osalejad võistkondadeks ja anname igale võistkonnale Kadrioru pargi kaardi koos küsimuste ja vastustuste lehega. Kaardile on märgitud alad, kust leiab vastused küsimuste lehel olevatele küsimustele (nt mitu lipumasti on presidendi lossi ees, kelle ausammas siin asub). Võidab see võistkond, kes leiab kontrollaja jooksul  kõige rohkem õigeid vastuseid.

Fotojahi korral jagame peale orieteerumise algõpetust osalejad võistkondadeks ja anname igale võistkonnale Kadrioru pargi kaardi koos ülesannetega. Kaardile on märgitud alad, kust leiab kindlad objektid või vaatamisväärused, mida mängus osalejad peavad läbima ja  kus nad peavad koos oma võistkonnaga vastava kirjeldusega pilte tegema. Võidab see võistkond, kes läbib kontrollaja jooksul kõige rohkem punkte ja teeb neis pildid ette antud kirjeldusele vastavalt.

Aardejahi korral on parki peidetud aare ja aardekaardi tükid. Pärast orienteerumise algõpetust jagame osalejad meeskondadesse. Meeskondade ülesanne on tuua vihjete alusel pargist aardekaardi tükid, kui kõik tükid on toodud, siis paneme kõik koos kokku aardekaardi ja läheme aaret otsima.

Orienteerumise korraldamisel teeme algõpetuse, mille käigus selgitame lisaks erinevate objektide ja maastiku tüüpide tähistamisele ka, kuidas valida õige teekond kontrollpunktist kontrollpunkti ja kuidas teha SI-pulgaga märge kontrollpunktis.  Peale õpetust jagame õpilased võistkondadeks ja anname igale võistkonnale Kadrioru pargi kaardi ja SI Pulga. Kaardile on märgitud punktid, kus asuvad elektroonilised kontrolljaamad, kus võistkonnad peavad SI-pulgaga märke tegema. Võidab see, kes läbib kontrollaja jooksul kõige rohkem punkte. Võimalik on orienteerumise rada läbida ka paari kaupa või individuaalselt.

Orienteerumise korralduse hind SI märkesüsteemiga on 15 eurot osaleja kohta. Miinimum tasu 300 eurot. Orienteerumise ettetellimise miinimum aeg on 10 päeva. Kui on soov SI märkesüsteemiga orienteerumist tellida koos KIT Clubi ruumide broneerimisega, siis ruumide rendi hinnale lisandub SI märkesüsteemiga orienteerumise hind.

Mängude auhinnad ja aarde võite tuua ise või võime selle hankida meie eelneva kokkuleppe alusel. Soovi korral pakume peale mängu suupisteid, pirukaid, jooki või väikese eine.