Broneeri tõukeratas alloleva broneerimise kalendri kaudu. Palun täida kõik lahtrid, et saaksime ettevalmistada lepingu. Küsimuste või erisoovide korral võta ühendust e-posti: info@kitclub.ee või telefoni 5024587 kaudu.

Tõukeratta rendi hind on 4 eur/tund või 15 eur/päev iga ratta kohta. Miinimum periood on 1 tund. Tõukeratta rendi hind nädalaks on 40 eur iga ratta kohta aprilli lõpuni. Maist septembri lõpuni on tõukeratta rendi hind nädalaks 70 eurot. Tasuda saab ülekandega või sularahas.

Hind sisaldab kiivrit, lukku ja soovi korral kaarti.

Tõukeratta rentimisel pead aktsepteerima kasutustingimused (leiad lehe allosas) ja allkirjastama rendilepingu ning jätma tagatiseks dokumendi või 150 EUR tagatisraha (iga ratta kohta).

 

KASUTUSTINGIMUSED

Tõukeratast/tõukerattaid ja lisavarustust rendile võttes kannab rendilevõtja täielikku ja tingimusteta vastutust rataste ja muu varustuse säilimise ja heaperemeheliku kasutuse eest alates ratta üleandmisest kuni tagastamise ja vastuvõtmiseni rendileandja esindaja poolt.
Kõikidest tõukerataste ja varustuse puudustest tuleb rendileandjat teavitada koheselt rendivarustuse vastuvõtmisel rendilevõtja poolt. Rendileandja kontrollib tagastatava varustuse seisukorda ning see peab vastama tehnilisele korrale, milles see väljastati ning varustus peab olema kompleksne.

Puudused kõrvaldatakse rendilevõtja kulul, rendileandja poolt seatud hinnakirja alusel. Rendilevõtjal on õigus osta kahjustatud või kaotatud asi välja tõukeratas.com e-­poes pakutava varustuse hinnaga.
Rendilevõtjale ei ole lubatud renditud vara edasi rentida, müüa, pantida ega muul moel üle anda kolmandale osapoolele.

Rendileandja ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida tõukeratta ja muu varustuse ebaõigest kasutusest (ohtlikud sõiduvõtted, kaasliiklejatega mitte arvestamine, ebasobiv rattamudel, liiga suur/väike rattaraami suurus jms).
Ratta ja varustuse mitteõigeaegsel tagastamisel on rendilevõtja kohustatud lisaks renditasule maksma viivist 5% renditud varustuse väärtusest iga ületatud päeva eest. Kui rendilevõtja pole tagastanud rattast ja/või varustust 7 päeva jooksul renditähtaja möödumisest kohustub rendilevõtja hüvitama rendileandjale renditud vara väärtuse, mille suuruseks on renditava ratta ja/või varustusega analoogse vara väärtus tõukeratas.com e-­poes nõude esitamise ajal. Hüvitise maksmise tähtajaks on 7 päeva vastava nõude esitamisest Rendileandja poolt ja hüvitise maksmisel vabaneb Rendilevõtja kohustusest renditud vara Rendileandjale tagastada.