Kõik külastajad peavad järgima KIT Clubi sisenedes järgmisi reegleid: 

Kõik külastajad on kohustatud suhtuma teistesse külastajatesse viisakalt ja käituma vastavalt üldisele heale tavale ning headele kommetele. Kiusamine, narrimine, tülitsemine, kaklemine, ropendamine jmt tobedus on keelatud ja toob kaasa BANi ehk KIT Clubi keelu.

KIT Club ei ole järelvalvega lasteasutus - me ei valva alaealisi lapsi ega teosta lapsevanemata või lapse eest vastutava isikuta KIT Clubi külastava alaealise lapse üle järelevalvet. Eeldame, et kooliealistel lastel on KIT Clubi külastamiseks vanema või vastutava isiku luba. Eelkooliealiste laste KIT Clubis viibimine on lubatud vaid vanema või vastutava isiku või volitatud isiku kohalolekul, kes teda KIT Clubis viibimise ajal abistab ja jälgib. Alaealise tekitatud kahju hüvitamise eest KIT Clubile vastutab ürituse broneerinud isik, kes võib omakorda esitada nõude alaealise eest juriidiliselt vastutavale isikule.  

Rentides KIT Clubi sünnipäevaruumi, on ruum teistele külastajatele sel ajal suletud. KIT Clubis on alati olemas esindaja, kelle poole võib abi saamiseks pöörduda ning kes saab vajadusel mängude või seadmete kasutamise juures juures juhendada ja abistada. 

Suitsetamine, alkoholi- ja narkootikumide kasutamine KIT Clubis on keelatud. Keelu rikkumine toob kaasa BAN’i - ehk KIT Clubi keelu.

Mistahes õnnetusest või vigastusest või vara purunemisest peab külastaja kohe teatama KIT Clubi esindajale. Palume mitte varjata asjade purunemist, kuna see tuleb niikuinii välja. Kõik probleemid on võimalik sõbralikult lahendada!

KIT Clubis tuleb hoida korda ja panna prügi selleks ettenähtud prügikasti. 

Haigena palume KIT Clubi üritusele mitte tulla, et vältida teiste külastajate nakatamist. 

Jalanõud tuleb jätta esikusse ja üleriided garderoobi. Välisjalanõudes KIT Clubi ruumides viibimine on keelatud. Ruumides on vaipkate ja olla võib sokkides, kuid võib kasutada ka sisejalatseid. Garderoobi jäetud väärtasjade kadumise eest KIT Club ei vastuta, sellised asjad tuleb hoida enda juures või parem üldse mitte kaasa võtta. 

Spordiruumi atribuutikat - pallid, väravad, radar jmt on lubatud kasutada vaid spordiruumis. Muudesse ruumidesse spordiruumi atribuutika toomine ja nende kasutamine  väljaspool spordiruumi on keelatud ja võib kaasa tuua BANi ehk KIT Clubi keelu.

Palume kasutada KIT Clubi tehnikat - videomänge, konsoole ja abivahendeid hoolikalt ning heaperemehelikult. KIT Club’i vara kahjustamisel või hävitamisel (meelega või kogemata - vahet pole) on KIT Club’il õigus nõuda kahju täies ulatuses hüvitamist kahju otseselt tekitajalt ja broneerijalt solidaarselt - st. ükskõik kummalt omal äranägemisel.  

Kui ürituse käigus broneerija või mõni külaline KIT Club’i vara meelega või kogemata ära lõhub, siis on alternatiivselt kahju hüvitamisele võimalus osta lõhutud või rikutud asi KIT Club'ilt endale ja teha sellega edasi, mida soovitakse. Asjade hind määratakse lõhkumispäeva hinnavaatlus.ee ja tõukeratas.com odavaima samaväärse asja pakkumishinnaga + 10 eur.

KIT Club ei vastuta külastaja isiklike asjade, sealhulgas väärisesemete kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.

KIT Clubis on videovalve. KIT Club’is on lubatud salvestada videot ja pildistada. Iga külastaja loetakse nõustunuks enda pildistamisega KIT Club’i või teiste külastajate poolt ning audio-visuaalse materjali kättesaadavaks tegemiseks KIT Clubi koduleheküljel. 

KIT Club’i konsoolidel võib mängida ka ise kaasa võetud mänge. 

Broneeritud aeg sisaldab ruumide ja tehnika kasutust. Ürituse ettevalmistuse ning lõpetamise ning asjade kokku panemise aeg lisandub broneeritud ajale vastavalt 15 minutit enne pidu ja 15 minutit peo lõppu! Ürituse lõppedes palume ruumi õigeaegselt vabastada, viivitusel üle 5 min rakendub lisatunni hind 40 eur/h, minimaalselt 0,5h.

Mis tahes KIT Clubi rentimisega kaasnevate lisateenuste kinnitamine toimub elektronposti teel. 

Köögis on mikrolaineahi, tordilabidas, noad, morsikannud. Saab kasutada veekeetjat, presskannu ja vaase lillede jaoks. Kui toote kaasa enda söögid-joogid, siis soovitame ühekordsed nõud söömiseks endal kaasa võtta. 

Peoruumis tarbitavat toitu ja jooke ei tohi peoruumist teistesse ruumidesse viia, sest see võib kahjustada KIT Clubi väljanägemist ja vara. KIT Club’il on õigus nõuda broneerijalt kogu kahju täies ulatuses hüvitamist. 

Tõukerattaga sõites tuleb täita liiklusseaduse nõudeid ja Kadrioru pargi kodukorda. Sõita on lubatud vaid pargiteedel ja kõnniteedel. Sõiduteel võib liikuda ainult kõnnitee puudumisel ja siis paremas ääres. Alaealised on kohustatud kasutama tõukerattaga sõites kiivrit.

Broneeringut teostades saate e-postiga kirja, kus on toodud andmed ettemaks (50% kogumaksumusest) tasumiseks. Broneering kinnitatakse ettemaksu laekumisel. Kui samale kuupäevale ja kellaajale on mitu huvilist broneeritakse ruumid sellele broneerijale, kes tasub enne ettemaksu. Broneeringut tehes võib ka tasuda koheselt kogu rendisumma. Kui tasutakse vaid ettemaks, tuleb ülejäänud summa tasuda ülekandega ürituse päevaks või on võimalik ülejäänud renditasu maksta kohapeal üritusele saabudes sularahas. 

Juhul, kui te ei ole pärast broneeringut saanud e-maili, võtke kindlasti ühendust info@kitclub.ee või telefonil 5024587. 

Juhul kui broneerija tühistab peoruumi broneeringu 10 kalendripäeva enne planeeritud üritust, tagastatakse broneerijale tasutud ettemaks täies ulatuses. Juhul kui broneeringu tühistamine toimub vähem kui 10 kalendripäeva enne ürituse algust, renditasu ettemaksu ei tagastata, kuid broneerijal on võimalik valida uus vaba aeg järgmise kuue kuu jooksul alates esialgselt planeeritud üritusest. 

KIT Club sobib ürituseks maksimaalselt 30le inimesele, mugavam on, kui külastajaid ei ole üle 25.